W ostatnich tygodniach ze względu na rządowe ograniczenia Polacy gremialnie zmienili formę pracy i nauki na zdalną, pozostając przez większość czasu w swoich domach. Ci zaś, których zawodowe zajęcia nie pozwalają na korzystanie z home office, znacznie ograniczyli swoją aktywność poza niezbędne czynności, takie jak wyjazd do zakładu pracy czy zakupy. Na podstawie danych T-Mobile Polska można zaobserwować, że mobilność klientów operatora spadła od 40 aż do 50 punktów procentowych. Jak te zmiany przedstawiają się w poszczególnych regionach naszego kraju?

Większość Polaków przemieszczała się dotychczas swobodnie co najmniej kilka razy dziennie – do pracy, z pracy, na zakupy, spotkanie ze znajomymi, siłownię, po dzieci ze żłobka czy przedszkola. Jednakże od połowy marca abonenci ograniczyli wychodzenie z mieszkań do niezbędnego minimum, dla bezpieczeństwa swojego i bliskich. Szacuje się, że obecnie blisko 1/3 Polaków pracuje zdalnie. Z kolei dane T-Mobile Polska pokazują, że mobilność Polaków w porównaniu do stanu sprzed epidemii spadła aż o połowę.

Mapa czasu pozostawania Polaków w domu w okresie od 6.03 do 3.04 w podziale na województwa.

Powyższe wizualizacje pokazują, jak wyglądała mobilność klientów T-Mobile w poszczególnych województwach na podstawie średniej liczby logowań smartfonów do stacji bazowych. Widać wyraźnie, że jeszcze na początku marca liczba ta wynosiła średnio w skali kraju ok. 29 logowań dziennie, a w zależności od regionu dla wybranego dnia wynosiła od 19 do 43 logowań dziennie, co obrazuje mocniejszy magentowy odcień. Miesiąc później, w związku z epidemicznymi ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd, mobilność Polaków znacznie zmalała, średnio do ok. 14 dziennie (w zależności od regionu od 10 do 20).

W całej Polsce odnotowano średni spadek mobilności na poziomie 50%. Najwyższe spadki mobilności, aż 54% mniej, zanotowano w województwach mazowieckim i opolskim. Równie wysokie wartości odnotowano w woj. dolnośląskim (-53%), małopolskim (-52%), pomorskim (-52%), śląskim (-50%), wielkopolskim (-52%) i zachodniopomorskim (-50%). W pozostałych rejonach mieszkańcy także stosowali się do odgórnych zaleceń i zdecydowanie mniej się przemieszczali w omawianym okresie. Mobilność spadła prawie o połowę w woj. lubuskim (-45%), podkarpackim, podlaskim (-46%), łódzkim (-47%), kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (-48%) oraz lubelskim (-49%).

Zmiana mobilności Polaków w poszczególnych województwach w porównaniu do okresu referencyjnego sprzed pandemii (24.02-11.03).

Ten sam zakres dat obejmuje poniższa wizualizacja mobilności użytkowników T-Mobile, z której wynika, jaki jest średni czas spędzony przy stacji, do której telefon był zalogowany najdłużej (w danym dniu i z podziałem na województwa). Im kolor jest bardziej magentowy, tym większą część doby użytkownik spędza „w domu” (skala od 0 do 1). Dane te pokazują, że Polacy wzięli sobie do serca przepisy związane z ograniczeniami przemieszczania się i zdecydowanie więcej czasu spędzają teraz bezpiecznie w swoich domach. Średni czas spędzany „w domu” wzrósł z 14 godzin 38 minut (61% doby dla wybranego dnia: 6 marca) do ok. 72% doby, tj. ok. 17 godzin i 17 minut (3 kwietnia).

Mapa mobilności Polaków w okresie od 6.03 do 3.04 w podziale na województwa.

Epidemia koronawirusa bez wątpienia wpłynęła na mobilność Polaków, która spadła aż o połowę. Uzyskane dane dają nie tylko dowód tych zmian, ale także napawają optymizmem – w tej nietypowej sytuacji polskie społeczeństwo potrafi dostosować się do nowych realiów sprawnie funkcjonować m.in. dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.

Najnowsze wpisy

Magenta Dream Makers – pomoc nie tylko od święta

Magenta Dream Makers – pomoc nie tylko od święta

W tym tygodniu, 23 lutego, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym. To święto ma zwrócić uwagę na fakt, że wśród nas żyją osoby potrzebujące wsparcia, obok których nie powinniśmy przechodzić obojętnie.

Stan wyjątkowego pomagania, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach pandemii

Stan wyjątkowego pomagania, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach pandemii

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele branż, a jej prawdziwe skutki ekonomiczne odczujemy zapewne dopiero za kilka miesięcy. Spośród wielu sektorów gospodarki jest jednak jeden, w którym zmiany widoczne są od samego początku pojawienia się wirusa.

Wpływ pandemii na środowisko – jakie wnioski powinien wyciągnąć biznes?

Wpływ pandemii na środowisko – jakie wnioski powinien wyciągnąć biznes?

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele branż, a jej prawdziwe skutki ekonomiczne odczujemy zapewne dopiero za kilka miesięcy. Spośród wielu sektorów gospodarki jest jednak jeden, w którym zmiany widoczne są od samego początku pojawienia się wirusa.