W ostatnich tygodniach ze względu na rządowe ograniczenia Polacy gremialnie zmienili formę pracy i nauki na zdalną, pozostając przez większość czasu w swoich domach. Ci zaś, których zawodowe zajęcia nie pozwalają na korzystanie z home office, znacznie ograniczyli swoją aktywność poza niezbędne czynności, takie jak wyjazd do zakładu pracy czy zakupy. Na podstawie danych T-Mobile Polska można zaobserwować, że mobilność klientów operatora spadła od 40 aż do 50 punktów procentowych. Jak te zmiany przedstawiają się w poszczególnych regionach naszego kraju?

Większość Polaków przemieszczała się dotychczas swobodnie co najmniej kilka razy dziennie – do pracy, z pracy, na zakupy, spotkanie ze znajomymi, siłownię, po dzieci ze żłobka czy przedszkola. Jednakże od połowy marca abonenci ograniczyli wychodzenie z mieszkań do niezbędnego minimum, dla bezpieczeństwa swojego i bliskich. Szacuje się, że obecnie blisko 1/3 Polaków pracuje zdalnie. Z kolei dane T-Mobile Polska pokazują, że mobilność Polaków w porównaniu do stanu sprzed epidemii spadła aż o połowę.

Mapa czasu pozostawania Polaków w domu w okresie od 6.03 do 3.04 w podziale na województwa.

Powyższe wizualizacje pokazują, jak wyglądała mobilność klientów T-Mobile w poszczególnych województwach na podstawie średniej liczby logowań smartfonów do stacji bazowych. Widać wyraźnie, że jeszcze na początku marca liczba ta wynosiła średnio w skali kraju ok. 29 logowań dziennie, a w zależności od regionu dla wybranego dnia wynosiła od 19 do 43 logowań dziennie, co obrazuje mocniejszy magentowy odcień. Miesiąc później, w związku z epidemicznymi ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd, mobilność Polaków znacznie zmalała, średnio do ok. 14 dziennie (w zależności od regionu od 10 do 20).

W całej Polsce odnotowano średni spadek mobilności na poziomie 50%. Najwyższe spadki mobilności, aż 54% mniej, zanotowano w województwach mazowieckim i opolskim. Równie wysokie wartości odnotowano w woj. dolnośląskim (-53%), małopolskim (-52%), pomorskim (-52%), śląskim (-50%), wielkopolskim (-52%) i zachodniopomorskim (-50%). W pozostałych rejonach mieszkańcy także stosowali się do odgórnych zaleceń i zdecydowanie mniej się przemieszczali w omawianym okresie. Mobilność spadła prawie o połowę w woj. lubuskim (-45%), podkarpackim, podlaskim (-46%), łódzkim (-47%), kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (-48%) oraz lubelskim (-49%).

Zmiana mobilności Polaków w poszczególnych województwach w porównaniu do okresu referencyjnego sprzed pandemii (24.02-11.03).

Ten sam zakres dat obejmuje poniższa wizualizacja mobilności użytkowników T-Mobile, z której wynika, jaki jest średni czas spędzony przy stacji, do której telefon był zalogowany najdłużej (w danym dniu i z podziałem na województwa). Im kolor jest bardziej magentowy, tym większą część doby użytkownik spędza „w domu” (skala od 0 do 1). Dane te pokazują, że Polacy wzięli sobie do serca przepisy związane z ograniczeniami przemieszczania się i zdecydowanie więcej czasu spędzają teraz bezpiecznie w swoich domach. Średni czas spędzany „w domu” wzrósł z 14 godzin 38 minut (61% doby dla wybranego dnia: 6 marca) do ok. 72% doby, tj. ok. 17 godzin i 17 minut (3 kwietnia).

Mapa mobilności Polaków w okresie od 6.03 do 3.04 w podziale na województwa.

Epidemia koronawirusa bez wątpienia wpłynęła na mobilność Polaków, która spadła aż o połowę. Uzyskane dane dają nie tylko dowód tych zmian, ale także napawają optymizmem – w tej nietypowej sytuacji polskie społeczeństwo potrafi dostosować się do nowych realiów sprawnie funkcjonować m.in. dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.

Najnowsze wpisy

Wpływ pandemii na środowisko – jakie wnioski powinien wyciągnąć biznes?

Wpływ pandemii na środowisko – jakie wnioski powinien wyciągnąć biznes?

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele branż, a jej prawdziwe skutki ekonomiczne odczujemy zapewne dopiero za kilka miesięcy. Spośród wielu sektorów gospodarki jest jednak jeden, w którym zmiany widoczne są od samego początku pojawienia się wirusa.

Co przyniesie nowy rok szkolny? Sprawdzamy, jak wakacje 2020 zmieniły mobilność i zachowania telekomunikacyjne Polaków

Co przyniesie nowy rok szkolny? Sprawdzamy, jak wakacje 2020 zmieniły mobilność i zachowania telekomunikacyjne Polaków

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele branż, a jej prawdziwe skutki ekonomiczne odczujemy zapewne dopiero za kilka miesięcy. Spośród wielu sektorów gospodarki jest jednak jeden, w którym zmiany widoczne są od samego początku pojawienia się wirusa.

Czy tak będą wyglądać wakacje 2020 w Polsce?

Czy tak będą wyglądać wakacje 2020 w Polsce?

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele branż, a jej prawdziwe skutki ekonomiczne odczujemy zapewne dopiero za kilka miesięcy. Spośród wielu sektorów gospodarki jest jednak jeden, w którym zmiany widoczne są od samego początku pojawienia się wirusa.